Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
เอกสารเผยแพร่ความรู้
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที... (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (25 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.... (24 พ.ค. 2560)  
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (24 พ.ค. 2560)
ประกาศอบต.ห้วยยอด เรื่องมาตรฐทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล แ... (24 พ.ค. 2560)
ประกาศอบต.ห้วยยอด เรื่อง การแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใ... (11 เม.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในควน หมู่ที่ 4 (07 เม.ย. 2560)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประม... (29 ธ.ค. 2559)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (21 ธ.ค. 2559)
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31 ต.ค. 2559)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป... (28 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนคีรี (ตอนที่ 4) หมู่ท... (15 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่อง รายชื่อบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปีงบประมา... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.ห้วยยอดในกา... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศ อบต.ห้วยยอด เรื่องผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเ... (03 ต.ค. 2559)
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 ปี 2559 (01 ก.ย. 2559)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป... (23 ส.ค. 2559)
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติ... (22 ส.ค. 2559)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (19 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งบเงินรับ - จ่ายประจำเดือ... (29 ก.พ. 2559)  

งบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน... (29 ก.พ. 2559)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (15 ต.ค. 2558)  

โครงการฝึกอบรมอาชีพกรีดยา... (30 ก.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาส... (29 ก.ค. 2557)

วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ... (29 ก.ค. 2557)

พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกี... (10 ม.ค. 2556)

วันปิยมหาราช วันอังคารที่... (09 ม.ค. 2556)

โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉล... (26 ก.ย. 2555)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษ... (20 ส.ค. 2555)

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน... (20 ส.ค. 2555)

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการ... (20 ส.ค. 2555)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (09 ส.ค. 2555)

โครงการเจริญพระพุทธมนต์แล... (30 ก.ค. 2555)

โครงการประเพณ๊แห่เทียนเข้... (30 ก.ค. 2555)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (30 ก.ค. 2555)

โครงการป้องกันการระบาดของ... (19 มิ.ย. 2555)

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพ... (06 มิ.ย. 2555)

โครงการการรณรงค์คนไทยไร้พ... (29 พ.ค. 2555)

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน... (29 พ.ค. 2555)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (30 ก.ย. 2560)  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (31 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาตาหนู-เขตเทศบาล ตอน... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาตาหนู-... (03 ส.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (31 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาตาหนู-เขตเทศบาล ตอนที่ 2 ห... (26 ก.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำสนิท หมู่ที่ 5-4 (12 ก.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากอ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 (12 ก.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนคีรี - ทุ่งเผาเถ้า หมู่ที่ ... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยจำปา หมู่ที่ 2 (12 ก.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาตาหนู - เขตเทศบาล ตอนที่ 2... (12 ก.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (29 มิ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำสนิท หมู่ที่ 5-4 (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากอ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนคีรี - ทุ่งเผาเถ้า หมู่ที่ 2 (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยจำปา หมู่ที่ 2 (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาตาหนู - เขตเทศบาล ตอนที่ 2 ห... (16 มิ.ย. 2560)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (31 พ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 (30 เม.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th