Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (04 ธ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (29 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยอด (27 ต.ค. 2563)  
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ พ.ศ.2563 (31 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลประเมินการจัดบริการสาธ... (20 ก.ค. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) (29 มิ.ย. 2563)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 (26 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" อบต.ห้วยยอด (21 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (15 เม.ย. 2563)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ... (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่... (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (27 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (30 ธ.ค. 2562)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน... (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ... (11 ธ.ค. 2562)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 (09 ธ.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 (09 ธ.ค. 2562)
มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 พ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒) เดือน (15 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ป... (04 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวัน... (03 ก.ค. 2563)  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (19 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเ... (21 เม.ย. 2563)  

กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเ... (21 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (25 ก.พ. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมตรังต้านโก... (09 ธ.ค. 2562)

โครงการเชิดชูเกียรติพนักง... (01 ธ.ค. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (01 ต.ค. 2562)

โครงการปลูกฝัง เผยแพร่ จร... (01 ต.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภ... (02 ก.ย. 2562)

อบต.ห้วยยอด จัดประชุมการพ... (26 มิ.ย. 2562)

รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง เ... (05 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให... (03 มิ.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (09 เม.ย. 2562)

รณรงค์ "ร่วมใจลดโลกร้อน ด... (14 ก.พ. 2562)

รณรงค์การประหยัดพลังงานใน... (15 ม.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย... (25 ก.ค. 2561)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผ... (17 ก.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้อง... (01 พ.ค. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (18 เม.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำกา... (17 มิ.ย. 2563)  
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยอด จำนว... (28 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (21 พ.ค. 2563)
ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (13 พ.ค. 2563)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยอด จำนวน 2 หลัง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ฯ จำนวน 9 รายก... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ม. 1-5 (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชสระเก็บน้ำ ควนคีรี ม.2 บ้านยอดเคียน (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสและขาตั้ง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (21 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนประ ม.4 (30 มี.ค. 2563)
ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายโกหวัดอุทิศ ม.4 (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไว... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สา... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารฯ (18 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าฯ (18 มี.ค. 2563)
ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงหลด ม.2 (18 มี.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แจ้งน้ำประปาขัดข้อง (02 ก.ค. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว (17 มี.ค. 2557)  
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th