Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของตำบล

           ห้วยยอด เป็นชื่อต้นน้ำลำธารสายเดิม เรียกว่า "ยอดห้วย" (ยอดของห้วย) เป็นชื่อที่ใช้เรียกต้นน้ำลำธาร สำหรับยอดห้วยนี้ เกิดจากน้ำตก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "น้ำตกโคนคลาน" ที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด หรือควนในเหยา ลำธารไหลลงมาในท้องที่ตำบลนี้ และไหลลงสู่แม่น้ำตรังในท้องที่ตำบล
ปากคม จากชื่อ "ยอดห้วย" ชาวบ้านได้สลับพยางค์กันเป็น "ห้วยยอด" ใช้เรียกลำธารสายดังกล่าว ซึ่งชื่อนี้ต่อมาใช้เรียก ชื่อหมู่บ้าน ชื่อตำบล และชื่ออำเภอ
              ก่อนที่จะตั้งเป็นตำบลห้วยยอด  เดิมเรียนสถานที่บริเวณนี้ว่า  "บ้านห้วยยอด"  เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ  ไม่กี่ครัวเรือน  ต่อมากรรมกรเหมืองแร่จากสถานที่ต่างๆ  เกิดชุมชนที่เป็นบ้านท่ามะปราง  เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  ทางราชการจึงย้ายสถานที่ทำงานแขวงจากบ้านเขาขาว  มาตั้งที่บ้านห้วยยอด  (ทางเข้าตลาด)  ต่อมา พ.ศ. 2440  บ้านห้วยยอด  ก็ได้ยกฐานะเป็นตำบล  เรียกว่า  "ตำบลน้ำพราย"
          นายขำ  เป็นกำนันคนแรก  ต่อมาปี พ.ศ. 2475  ทางราชการฝ่ายปกครองจึงปรับเขตพื้นที่ตำบลน้ำพราย  กับตำบลเขาขาวใหม่  และได้เปลี่ยนชื่อตำบลน้ำพราย เป็นตำบลห้วยยอด  สำหรับชุมชนท่ามะปราง  ในระยะหลัง การทำกิจการเหมืองแร่ไม่ได้ผลดี  กิจการจึงย้ายไปทำพื้นที่อื่นๆ ประกอบกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์  (คอซิมบี้  ณ  ระนอง)  ได้ตัดถนนสายห้วยยอด-ทุ่งสง  เรียกว่า  "ถนนเทศารัษฎา"  และเมื่อปี  พ.ศ.  2454  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ได้สร้างทางรถไฟผ่านท้องที่ตำบลห้วยยอด  และสร้างสถานีรถไฟ สำหรับขนส่งสินค้า  ผู้โดยสาร  ทำให้ชุมชนห้วยยอดเติบโตขึ้นเป็นลำดับ  ตรงกันข้ามกับชุมชนท่ามะปราง ซึ่งความเจริญค่อยๆ ถดถอยลง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th