พัฒนาไจโรสโคปที่แม่นยำใช้นำทาง
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ในทุกวันนี้มีไจโรสโคป (gyroscope) เพื่อตรวจจับทิศทางของหน้าจอและช่วย
ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,00
ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยอดผู้ลงท