Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
11 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
28 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2562
28 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
28 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
07 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์
26 เม.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด หนังสือเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
26 เม.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ขอเชิญประชุมสภา อบต.ห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
09 เม.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนการใช้จ่ายเงินรวม(สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง)ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562
02 เม.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th