Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ต.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยอด
31 ส.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ พ.ศ.2563
20 ก.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด พ.ศ. 2563
29 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
26 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
21 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" อบต.ห้วยยอด
15 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
13 ก.พ. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
28 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัด อบต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
27 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์ การสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th