Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)
26 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
21 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" อบต.ห้วยยอด
15 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
28 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัด อบต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
27 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประชาสัมพันธ์ การสำรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
11 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
09 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562
09 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th