Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563
ถึง
25 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยอด จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
28 พ.ค. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยอด จำนวน 2 หลัง
21 พ.ค. 2563
ถึง
21 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ฯ จำนวน 9 รายการ
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยยอด จำนวน 2 หลัง
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
28 เม.ย. 2563
ถึง
28 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ม. 1-5
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสและขาตั้ง
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชสระเก็บน้ำ ควนคีรี ม.2 บ้านยอดเคียน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th