Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ก.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

19 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ห้วยยอด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยยอด

21 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเปิดที่ทำการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำหมู่ที่ 1-5

21 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเปิดที่ทำการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" อบต.ห้วยยอด

25 ก.พ. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด ประจำปี 2563 ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด

09 ธ.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด เข้าร่วมกิจกรรมตรังต้านโกง กับสำนักงาน ปปช. วันที่ 9 ธันวาคม 2562

26 มิ.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด จัดประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

03 มิ.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

09 เม.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 ตำบลห้วยยอด

25 ก.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th