Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
การพัฒนาบุคลากร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
19 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 30 เมษายน 2562)
11 พ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีรายชื่อระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
01 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
07 ส.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
02 ต.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ก.ย. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563)
21 ก.ย. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2563)
05 ก.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศอบต.ห้วยยอด เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
05 ก.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศอบต.ห้วยยอด เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของอบต.ห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th