Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
การพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.พ. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
20 ธ.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2561
31 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
31 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2562
28 ก.ย. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
31 พ.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564
31 พ.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2561
31 พ.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
30 เม.ย. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน เมษายน)
30 เม.ย. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th