Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค
งบการเงินรายปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
09 เม.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)
09 ม.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
29 ต.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2562
18 ต.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561
31 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 ต.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560
02 ต.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
05 ก.ค. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2553

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th