Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบต.ห้วยยอด ประหยัดพลังงานในสำนักงาน
Responsive image
อบต.ห้วยยอด - รณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ช่วยกันประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยการใช้น้ำ ไฟฟ้า และวัสดุสำนักงานอย่างประหยัด อาทิ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ปิดไฟฟ้าแสงสว่างดวงที่ไม่จำเป็นในห้องทำงานของทุกฝ่ายในช่วงพักเที่ยง ใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยกันสอดส่องดูแลก๊อกน้ำ ถังชักโครก ไม่ให้มีน้ำไหลทิ้ง ใช้กระดาษสองหน้าสำหรับเอกสารที่ไม่เป็นทางการ หรือเวียนภายใน ทั้งนี้ อบต.ห้วยยอด ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของ อบต.  เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน แก่ประชาชนที่ได้พบเห็นหรือมาติดต่อราชการ
 
     
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th