Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
Responsive image
อบต.ห้วยยอด  ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” จำนวน 5 แห่ง  คือ
1. บ้านของนางพรเพ็ญ  แก้วลี 
หมู่ที่ 1 บ้านตลาดห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
2. ศาลาร่วมใจ
หมู่ที่ 4 บ้านในเหยา ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
3. สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกโตนคลาน
หมู่ที่ 4 บ้านในเหยา ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
4. ศาลาร่วมใจบ้านท่ามะปราง
หมู่ที่ 5 บ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
5. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
หมู่ที่ 5 บ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  สามารถใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
         
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th