Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญ

โรงพระจีน  หมู่ที่ 1 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนในหมู่บ้านให้การเคารพ สักการบูชา และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด  หมู่ที่ 3 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือ สักการบูชา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  หมู่ที่ 3 ศูนย์ตรังเป็นสถานศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ฝายเก็บน้ำคลองห้วยยอด

แหล่งท่องเที่ยว


น้ำตกโตนคลาน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

หลุมน้ำ หรือ หลุมเหมืองแร่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ดีบุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เมื่อประมาณ 40 - 50 ปีก่อน จำนวน 3 หลุม ปัจจุบันนี้ใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด นอกจากนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในหมู่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
   
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th