Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอนันต์ พรมสวัสดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
Responsive image
Responsive image
นางพรเพ็ญ แก้วลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
Responsive image
Responsive image
นายประพันธ์ รัตนแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
Responsive image
นางพรเพ็ญ แก้วลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายจรัญ สำนักเหยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายจรุงกิจ จำปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายศุภวัตน์ ทินประภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายประเสริฐ ทองถั่ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางระพีพรรณ พรหมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอนันต์ พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายณัฐพงศ์ แทนพ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายประพาส โชติรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
Responsive image
นายยงยุทธ จันทร์มุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th